Frågor & svar

Vad kostar bergvärme?
Det kan variera enormt, från 100,000 kronor till över 200,000 är inte ovanligt. För att få en fingervisning mellan tummen och pekfingret om hur mycket det kommer att kosta kan man se efter hur stor energiförbrukning ens uppvärmning kräver idag. Är den på samma nivå som genomsnittsvillan i Sverige kommer det antagligen att sluta på runt 130-140,000 kronor. Men de lokala förhållandena påverkar också, som hur långt ner det är till berggrunden.

Behövs tillstånd för att installera bergvärme?
Det krävs tillstånd från kommunens miljöförvaltning för att få borra för bergvärme. Detta ska normalt inte vara något problem, om det inte är så att flera grannar som bor väldigt tätt intill redan har bergvärme, men i normalfallet så kommer du att få ja. Se bara till att ansöka om tillstånd så snabbt som möjligt, då det kan ta lite tid innan du får något beslut.

Hur ofta behöver man byta bergvärmepump och kollektorslang?
En bergvärmepump beräknas idag hålla i runt 20 år innan den behöver bytas. Vad gäller kollektorslangen så är det tänkt att den ska hålla väldigt länge; minst i 50 år, och inte behöva bytas. Borrhålet är också det något som du inte ska behöva oroa dig för så länge som du lever.

Kan man utnyttja ROT-avdraget när man skaffar bergvärme?
Ja, ROT-avdraget gäller vid installation av bergvärme, förutsatt att det är du som står som ägare till bostaden i fråga. ROT-avdraget täcker dock bara arbetskostnaderna, det vill säga borrning och installation, och inte kostnaderna för material (pump, kylvätska, kollektorslang och så vidare). Men då arbetskostnaderna för installation av bergvärme är höga, så kommer ROT-avdraget att spara rätt så mycket pengar.

Hur fungerar ROT-avdraget?
ROT-avdraget gör att du får dra av halva arbetskostnaden, upp till maximalt 50,000 kronor per år och person. Du kommer inte att behöva göra något extra för att utnyttja ROT-avdraget, utan det kommer den bergvärmefirma att göra automatiskt. Numera så dras kostnaden av direkt på fakturan, och du behöver alltså inte vänta tills skatteåterbäringen för att få tillbaka dem. Mellan tio och trettio tusen kronor kan man räkna med att spara tack vare ROT-avdraget; i vissa fall till och med mer. Försäkra dig dock om att du inte redan utnyttjat ROT-avdraget så mycket under året att du inte kan utnyttja det fullt ut.

Är det bäst med en värmepump med eller utan inbyggd varmvattenberedare?
Detta är i mångt och mycket en smaksak; skillnaden i pris mellan värmepump utan varmvattenberedare och en extern, och en med inbyggd är inte stor. Men om man skaffar sig en med inbyggd varmvattenberedare är det viktigt att man väljer en som har så stor kapacitet som ens hushåll kräver. Det kan annars hända att man blir tvungen att skaffa sig en extern varmvattenberedare ändå.

Hur stor besparing gör man med bergvärme?
Det varierar men ett riktvärde är att man normalt kan sänka energikraven med runt 50%, men det kan bli både mer eller mindre. Bergvärme kommer fortfarande att kräva energi, dels för att driva pumpen, och dels för att hålla uppvärmningen på en acceptabel nivå under de absolut kallaste dagarna under året. Att borra tillräckligt djupt och skaffa en tillräckligt kraftig pump för att enbart förlita sig till bergvärmen, även när det råder vargavinter, är sällan ekonomiskt försvarbart. Extrakostnaderna kommer att bli mycket stora, och under de allra flesta av årets dagar kommer man att ha överkapacitet.