Fakta om bergvärme

bergvärme2Namnet bergvärme är lite missledande, och har fått en del att tro att det handlar om geotermisk värme – värme som hämtas från jordens varme inre. Så är det inte, utan värmen kommer från grundvattnet som finns långt ner i berggrunden. Grundvattnet håller samma temperatur året runt, cirka 7 grader. Att en så låg temperatur kan användas för uppvärmning kommer sig av ett utnyttjande av temperaturskillnader. I hålet som borrats för bergvärme förs en slang ned, vari det cirkulerar en vätska med antifrysegenskaper. Denna vätska håller så en lägre temperatur än grundvattnet, och värms så upp när den cirkulerar i borrhålet. Det gör att man får en värmevinst när vätskan cirkulerar som sedan fungerar för att värma upp huset.

Detta händer i värmepumpen
Frysvätskan som cirkulerar i slangen och värms upp kommer att i värmepumpen ”kollidera” med ett köldmedium. Detta köldmedium värms då upp och förångas, samtidigt som det pressas ihop. Att denna förångade vätska pressas ihop innebär att temperaturen ökar dramatiskt. Frysvätskan kyls samtidigt ner vid kontakt med köldmediet, och cirkulerar än en gång genom kollektorslangen. Det förångade och därmed uppvärmda köldmediet överför sedan sin värme till husets vattenbaserade uppvärmningssystem, vilket innebär att det går tillbaka till flytande form, och hela processen upprepas igen. Detta är grundprincipen bakom hur både bergvärme och jordvärme fungerar, och kan kanske verka avancerat rent tekniskt, men är ingenting man behöver tänka på som användare.

Krav på vattenburet uppvärmningssystem
Då bergvärme fungerar genom uppvärmning av vätska så krävs det att ens bostad är utrustat med ett vattenburet uppvärmningssystem. Detta är då vanligast i form av radiatorer eller golvvärme. I allmänhet så är golvvärme det mer effektiva, då det inte kräver lika höga temperaturer för att skapa en behaglig värme. Har man inte ett vattenburet uppvärmningssystem så måste man alltså skaffa sig ett sådant innan det går att installera bergvärme, och då är alltså golvvärme att föredra i de flesta fall. Anledningen till att det är på det viset är att radiatorer är koncentrerade till få ställen i rummet, medan golvvärmen är jämnt fördelad.