Borrhål

bergvärme3En av de största kostnaderna när man ska skaffa bergvärme är själva borrhålet, där det då är så enkelt som att ju djupare borrhål, desto dyrare kommer det att bli. Att på ett bra sätt beräkna hur djupt borrhålet måste bli är alltså av yttersta vikt. Om det inte är så djupt som krävs, så kommer bergvärmesystemet inte att kunna värma upp bostaden tillräckligt bra, och man kommer till stor del att få förlita sig till eldriven uppvärmning under vintern. En stor del av själva poängen med att skaffa bergvärme går alltså förlorad. Samtidigt är det också så att om man borrar djupare än vad som behövs så kommer man att få större kapacitet än vad man behöver, och har alltså betalat dyra extrapengar för ingenting.

Djup på borrhål
Djupet på borrhålet bestäms först och främst av hur stora uppvärmningskrav bostaden i fråga har. Uppvärmningskraven beror sedan på hur välisolerat huset är, hur långt norrut det ligger, och hur stort det är. För att beräkna djup på borrhål kan man räkna lite ”baklänges” och utgå från den pump som verkar passa bäst. Generellt brukar det sägas att man får ut 50 watt per meter borrhål, och en 5 kWh pump skulle då kräva ett 100 meter djupt borrhål. Lokalförhållandena påverkar här mycket och det är bäst att låta bergvärmeinstallatörerna avgöra vad som passar bäst. Men de kommer då med stor säkerhet att göra lite olika uppskattningar. Som regel kan man dock säga att det alltid är bättre med ett för djupt än ett för grunt hål.

Även om alla kan borra för bergvärme så innebär det inte att alla bör göra det. Det gäller främst om berggrunden ligger väl långt under markytan. Det krävs dessutom tillstånd från den lokala miljöförvaltningen för att borra ett bergvärmehål.